algunes de les coses que em ballen pel paraigua

divendres, 27 d’abril de 2012

contrasenya

Les difícils contrasenyes que l'exèrcit utilitzava en aquell moment eren una petita font de perill. Es tractava de les feixugues contrasenyes dobles en què una paraula ha de ser contestada amb una altra. En general, eren de naturalesa elevada i revolucionària, com Cultura - Progreso, o Seremos - Invencibles -, sovint pels sentinelles analfabets era difícil recordar unes paraules tan altisonants. Recordo que una nit la contrasenya era Cataluña - Heroica i, un jove camperol cara-rodó, anomenat Jaume Domenech, se'm va apropar perplex i em va demanar:
"Heroica - Què vol dir heroica?"
Li vaig explicar que significava el mateix que
valiente. Una mica més tard  fent un tomb per la trinxera en la foscor el sentinella el va desafiar:
"
Alto! Cataluña! "
"
Valiente", va cridar Jaume, segur que ho estava dient bé.
Pum!
Per sort, el sentinella va errar el tret. En aquella guerra  tothom havia errat un tret alguna vegada, era humà.

 
The difficult passwords which the army was using at this time were the minor source of danger. They were those tiresome double passwords in which one word has to be answered by another. Usually they were of an elevating and revolutionary nature, such as Cultura – progreso, or Seremos – invencibles, and it was often impossible to get illiterate sentries to remember these highfalutin' words. One night, I remember, the password was Cataluña – heroica, and a moon-faced peasant lad named Jaime Domenech approached me, greatly puzzled, and asked me to explain.
Heroica – What does heroica mean?”
I told him that it meant the same as valiente. A little while later he was stumbling up the trench in the darkness, and the sentry challenged him:
Alto! Cataluña!”
Valiente!” yelled Jaime, certain that he was saying the right thing.
Bang!
However, the sentry missed him. In this war everyone always did miss everyone else, when it was humanly possible.


Homage to Catalonia, George Orwell


dimecres, 25 d’abril de 2012

montoro...no poner traba y menos mentale, intelectuale, de no plantear las cosass desde ese punto de vista ailasionista, ¿Qué hay de lo mío? Cuando nos estamos jugando el futuro y la prosperidá de todos...

dissabte, 14 d’abril de 2012

dimecres, 4 d’abril de 2012

orenetes

Bones notícies

Aquest vespre, des del balcó
he vist les primeres orenetes d'aquest any,
bona senyal.